KONŠTRUKCIA

KONŠTRUKCIA

Zariadenie a princíp fungovania systému hydraulického posilňovača volantu.

Systém riadenia s hydraulickým posilňovačom je vybudovaný pre komfortnejšie a presnejšie riadenia automobilu v rôznych prevádzkových režimoch, ako aj pre zvýšenie bezpečnosti premávky. Systémy riadenia súčasných automobilov sú zastúpené dvoma typmi: hrebeňovým a uhlovým.

Každý z týchto typov môže byť vybavený systémom hydraulického posilňovača.

Najjasnejšie sa výhoda systému hydraulického posilňovača oproti riadeniu, ktoré nie je vybavené hydraulickým posilňovačom prejavuje pri parkovaní a pohybe pri nízkej rýchlosti.

Systémy s hydraulickým posilňovačom možno rozdeliť na dva typy: so stálym koeficientom posilnenia a systém, v ktorom koeficient posilnenia závisí od rýchlosti pohybu (SERVOTRONIC).

Systém hydraulického posilňovača volantu pozostáva z nasledovných komponentov:

 1. Elektronický rýchlomer (len systém so SERVOTRONIC).
 2. Prístroj elektronickej kontroly (len systém so SERVOTRONIC).
 3. Elektrohydraulický prevodník (len systém so SERVOTRONIC).
 4. Mechanizmus riadenia vybavený hydraulickým valcom.
 5. Hydraulické čerpadlo.
 6. Olejová nádrž.
 7. Nízkotlakové olejové potrubie.
 8. Vysokotlakové olejové potrubie.

Princíp fungovania systému hydraulického posilňovača volantu.

Princíp fungovania systému hydraulického posilňovača volantu sa rozoberá na príklade riadenia hrebeňového typu.

Hydraulická tekutina z olejovej nádrže (6) postupuje do hydraulického čerpadla (5), v ktorom sa stláča a ďalej pod tlakom (70 - 180 barov v závislosti od modelu) postupuje do mechanizmu riadenia (4) cez vysokotlakové olejové hlavné potrubie (8).

Mechanizmus riadenia je vybavený uzlom rozdelenia tokov (posúvače), ktorý má dva hlavné pracovné režimy:

stav reakcia systému
Na volant sa neuplatňuje sila (stav pokoja) V posúvačovom zariadení je spojené olejové potrubie prívodu a odtoku. Tekutina preteká z vysokotlakového potrubia do olejovej nádrže (6), pričom nevykonáva žiadnu prácu.
 
Otočenie volantu vľavo/vpravo (činnosť) V závislosti od toho, do ktorej strany sa volant otáča, sa olejové hlavné potrubia v posúvačovom zariadení prepájajú zodpovedajúcim spôsobom. Tekutina sa pod tlakom posúva do pracovného valca a pôsobením na pracovný piest vytvorí vedľajšiu silu posunu hriadeľa (princíp hydraulického tlaku). V tomto momente sa dutina opačnej strany piestu spája s nízkotlakovým olejovým potrubím, cez ktoré tekutina steká do olejovej nádrže, pričom nebráni pohybu hriadeľa. Len čo sa pôsobenie na volant preruší, systém s vracia do neutrálnej polohy (viď bod1).

.

Servoriadenie sa skladá z nasledujúcich prvkov:

 1. Elektronický rýchlomer (len systémy s Servotronic).
 2. Elektronická riadiaca jednotka (len systémy s Servotronic).
 3. Elektro-hydraulický prevodník (iba systémy s Servotronic).
 4. Riadiaca jednotka s hydraulickým valcom.
 5. Hydraulické čerpadlo.
 6. Nádrže s hydraulickou kvapalinou.
 7. Vysoký tlak oleja linka.
 8. Nízky tlak v potrubí oleja.

Registrovať

Vaša žiadosť je prijatá na spracovanie. V blízkej budúcnosti budete kontaktovaný naším špecialistom.

Zavrieť

Pozor!

Directory Access Code poskytované manažérmi firiem PST servisné s.r.o. Po spracovaní registračného formulára a budú odoslané na váš zadanú e-mailu.

Prihlásiť sa

Zabudol som kód

Obnoviť Kód